شعر بهار شاعر خوانش شعر میمنت تولایی
شاعران سایت میمنت تولایی

شعر بهار شاعر خوانش شعر میمنت تولایی

شعر بهار شاعر خوانش شعر میمنت تولایی بزن باران... بشوی از من غبار خستگی ها را بزن باران... بگیر از من غم دلبستگی ها را بزن باران.. که دلگیرم من آن آزرده ی بسته به زنجیرم بزن باران بهار ما.... میان کوچه های آذر و یلداست بزن باران بهار ما.. میان حسرت امروز یا فرداست…

شعر رویای یلدا شاعر خوانش شعر میمنت تولایی
شاعران سایت میمنت تولایی

شعر رویای یلدا شاعر خوانش شعر میمنت تولایی

شعر رویای یلدا شاعر خوانش شعر میمنت تولایی میان حجله ی یلدا ... عروسِ سردیِ دنیا... نشستم گوشه ی دنجی.... کنار سفره ای تنها.... نگاهم بی رمق بی سو.... وغرقِ خلسه ای بی او... دوفنجان چای و یاد او.... شده افسانه ی دردی.... درون کلبه ی سردی.... هوایی سرد و مِه آلود... صدای زوزه ی…

شعر کوچه ی مهتاب شاعر خوانش شعر میمنت تولایی
شاعران سایت میمنت تولایی

شعر کوچه ی مهتاب شاعر خوانش شعر میمنت تولایی

شعر کوچه ی مهتاب شاعر خوانش شعر میمنت تولایی بزن ، ای ، نم نم باران.. منم آن رهگذر در کوچه ی مهتاب.. منم آن عاشق و دیوانه و بی تاب.. من و پیچ وخم زلف سیاهش ، خاطرت آمد؟ من و چشمان مانده سوی راهش خاطرت امد؟ به خاطر داری او میگفت.. بر این…

شعر دلشوره های بی تابی شاعر خوانش شعر میمنت تولایی
شاعران سایت میمنت تولایی

شعر دلشوره های بی تابی شاعر خوانش شعر میمنت تولایی

شعر دلشوره های بی تابی شاعر خوانش شعر میمنت تولایی نشسته ام هنوزنشسته ام.. کنار دوست داشتن هایت...! کنار وعده هایت..! میبینی چه با خودم بی رحمم!!! دلگیرم از عشق که اینقدر مهربان است ...!!! آنقدر که خیالم را ازبین هزاران غل و زنجیر هنوزبه سوی تو میآورد...!! وتو تمام این دلتنگی ها را به…

شعر دست قضا شاعر خوانش شعر میمنت تولایی
شاعران سایت میمنت تولایی

شعر دست قضا شاعر خوانش شعر میمنت تولایی

شعر دست قضا شاعر خوانش شعر میمنت تولایی تو بزن دست قضادرد مرا ساز امشب تا شود عقده ی دل از مژه ام باز امشب به تسلای تو ای ساز دل من زفلک چشم پروین نگران آمده همراز امشب دورم از آن لب شیرین و ازآن رشته ی مهر گله ها ساز مراگشته هم آواز…

شعر تلنگر شاعر خوانش دکلمه میمنت تولایی
شاعران سایت میمنت تولایی

شعر تلنگر شاعر خوانش دکلمه میمنت تولایی

شعر تلنگر شاعر خوانش دکلمه میمنت تولایی من امشب از تو می گویم و شعر من تماشاییست نفسهایت میان آن دمِ گرم مسیحاییست نگاهت را غزل کردم و در آرایه ی چشمت شناور شد قوافی و هجاها غرق زیباییست خیابان خیالِ من اگر شعر و روایت شد فقط با حکم تو بوده که در این…

شعر ساربان شاعر خوانش دکلمه میمنت تولایی
شاعران سایت میمنت تولایی

شعر ساربان شاعر خوانش دکلمه میمنت تولایی

شعر ساربان شاعر خوانش دکلمه میمنت تولایی ای آسمان بارانی ام برموج غم زندانیم دریای موّاجی که در یک حسرت طولانی ام ای ساربان محمل مران محمل نشینت نیستم من چشم برراه یکی چون یوسف کنعانی ام ای شمع می سوزی تو از این پرتو جان سوز من چون سوخته پرهای دل از دیدن ویرانیم…

شعر بهانه شاعر خوانش دکلمه میمنت تولایی
شاعران سایت میمنت تولایی

شعر بهانه شاعر خوانش دکلمه میمنت تولایی

شبی به روی آینه سلام تو بهانه شد وپای کوهی از غرور عشق تو جاودانه شد چشم گشودم و دراین ضجه ی مغرور تنم بازی چشم مست تو قلب مرا نشانه شد در شب تلخ بی کسی در خم چنگ این فلک وای که شانه های تو برایم آشیانه شد شعله ی آه بی صدا…

شعر بغض سکوت شاعر خوانش دکلمه میمنت تولایی
شاعران سایت میمنت تولایی

شعر بغض سکوت شاعر خوانش دکلمه میمنت تولایی

کوچه پس کوچه ی شهر ازغمِ تنهایی من دلگیر است تو تمام منی و رفته ای و این دلِ من درگیر است انقلابی زده بر جان من این بغض و باز احتراق نفسم راوی این تفسیر است منکه جز تو به دلم نیست اثر رهگذری پس چرا جاده ی عشقم گرو تعمیر است تشنه ام…

فلک شعر و دکلمه میمنت تولایی
شاعران سایت میمنت تولایی

فلک شعر و دکلمه میمنت تولایی

بنازم ناز شصتت را فلک بردی تو خوابم را گرفتی هستی من را گرفتی صبر و تابم را زدی بر بستر آئینه صدها شاید و اما به تاریکی کشیدی آسمان پر شهابم را نهادم بر لب ساغر لبی تا بلکه آسوده زمدهوشی ،می،شاید نبینم من سرابم را چه دستخوش گرفتی از ،می ، و جام…