آدم ها عاشق چه کسی می شوند؟ نویسنده عرفان نظرآهاری
عرفان نظرآهاری نویسندگان

آدم ها عاشق چه کسی می شوند؟ نویسنده عرفان نظرآهاری

آدم ها عاشق چه کسی می شوند؟ نویسنده عرفان نظرآهاری آدم ها عاشق چه کسی می شوند؟ آدم ها عاشق کسی می شوند که عاشق خودش باشد زیرا کسی که عاشق خود است، ثروتمند است و مردمان فقر را و تنگدستی را دوست ندارند؛ ثروت را می پسندند. کسی که دستهای التماسش را برای جرعه…

سفارتخانه عشق نویسنده عرفان نظرآهاری
عرفان نظرآهاری نویسندگان

سفارتخانه عشق نویسنده عرفان نظرآهاری

سفارتخانه عشق نویسنده عرفان نظرآهاری از دیروز فیلمی دست به دست و قاره به قاره می چرخد که نماینده مجلسی در هلند در اعتراض به سفیر ایران پسته اهدایی اش را مقابل دوربین تلویزیون به سطل زباله می ریزد و می گوید چرا این هدیه فقط به مردان داده شده و من از دیروز همه…

یلدا نام یک فرشته است نویسنده عرفان نظرآهاری خوانش نجوا
عرفان نظرآهاری نویسندگان

یلدا نام یک فرشته است نویسنده عرفان نظرآهاری خوانش نجوا

یلدا نام یک فرشته است نویسنده عرفان نظرآهاری خوانش نجوا یلدا نام یک فرشته است یلدا نام فرشته ای است بالا بلند، با تن پوشی از شب و دامنی از ستاره. یلدا نرم نرمک با مهرآمده بود. با اولین شب پاییز و هر شب ردای سیاهش را قدری بیش تر بر سر آسمان می کشید…