مجموعه دلنوشته های پاییز خاطرات نویسنده علی جوکار همراه باخوانش

زیبا

این همه نفی درد جان فرسای دگردیسی جهان است بر جان هنر، تا از کرم کورِ بی دستُ پا پروانه ای بسازد هزار رنگ؛

مطالب مرتبط