شهریور شاعر دکتر مینا آقازاده
دکتر مینا آقازاده شاعران سایت

شهریور شاعر دکتر مینا آقازاده

شهریور شاعر دکتر مینا آقازاده تا شهریور... روزهای سبزش را... در تقویم،می گُذرانَد، تو هم بیا...! می ترسم ورق،برگردد... روزگار،آن روی زردش را زودتر نشان بدهد، وَ تو هنوز... راهِ رفته را کوتاه نیامده باشی...! بیا که بادها... دستِ فصل ها را... خوانده اند و خبر از پاییزِ زود رس می دهند... شاعر : دکتر…

حرفهای تنهایی شاعر دکتر مینا آقازاده
دکتر مینا آقازاده شاعران سایت

حرفهای تنهایی شاعر دکتر مینا آقازاده

حرفهای تنهایی شاعر دکتر مینا آقازاده باید خودمو پیدا می کردم ! ماه ها بود اثری از من در من نبود ؛ هر چقدر تکّه پاره های روحمو کنار هم می چیدم ، این پازل درست نمی شد که نمی شد . خرده شکسته های غرورم تمام روحمو زخمی کرده بود ، گریه ها کدر…

بعد از تو دیگر شاعر دکتر مینا آقازاده دکلمه زهرا عالمی
دکتر مینا آقازاده شاعران سایت

بعد از تو دیگر شاعر دکتر مینا آقازاده دکلمه زهرا عالمی

بعد از تو دیگر هیچ "دوستت دارمی" قلبم را دُرست نشانه نگرفت! خطا رفت هر تیرِ نگاهی که رها شد از چشم ها... ...بعد از تو باران حرف های من است که بر سرِ زبانِ ابرها افتاده! وَ چه خطای بزرگیست دوختنِ دکمه ی چشم ها به پیراهنی که باز می شود به روی همه…

تو فکر کن از دکتر مینا آقازاده دکلمه هستی مرادی
دکتر مینا آقازاده شاعران سایت

تو فکر کن از دکتر مینا آقازاده دکلمه هستی مرادی

تو فکر کن فراموشت کرده ام ؛ وَ این واژه ها فقط هذیان های شاعرانه ایست که هر شب در حواس پرتی های عاشقانه بی اختیار ، از دهانِ قلمم بیرون می پرد! فکر کن زنده ام ؛ وَ این گَردِ مرگی که نِشَسته روی عقربه ها ، با یک بهارِ تقویمی ، تکانده می…