دسته: مهتا پناه

مهتا پناه . شاعر مهتا پناه . ترانه سرا مهتا پناه .
مجموعه شعر ( وقتی بلرزد قلب باد از رقص بیدی)
با مقدمه ی استاد حسین آهی ( پرده های بی پنجره ) .
عاشقانه های مهتا پناه . شعرهای مهتا پناه .
شاعر سایت ادبی عشق زیبا مهتا پناه