فریاد نویسندگان احسان یارمحمدی و محمدرضا شیخی گویندگان پرستو سرانجام و تمنا راد

loveziba

این همه نفی درد جان فرسای دگردیسی جهان است بر جان هنر، تا از کرم کورِ بی دستُ پا پروانه ای بسازد هزار رنگ؛

مطالب مرتبط