عشق رازیست شاعر فاضل نظری خوانش شعر عادل علاءالدینی
شاعران سایت فاضل نظری

عشق رازیست شاعر فاضل نظری خوانش شعر عادل علاءالدینی

عشق رازیست شاعر فاضل نظری خوانش شعر عادل علاءالدینی عقل بیهوده سر طرح معما دارد بازی عشق مگر شاید و اما دارد با نسیم سحری دشت پر از لاله شکفت سر سربسته چرا اینهمه رسوا دارد در خیال آمدی و آینه ی قلب شکست آینه تازه از امروز تماشا دارد بس که دلتنگم اگر گریه…

با عشق ممکن است شاعر فاضل نظری خوانش فریبا شکرالهی
شاعران سایت فاضل نظری

با عشق ممکن است شاعر فاضل نظری خوانش فریبا شکرالهی

با عشق ممکن است شاعر فاضل نظری خوانش فریبا شکرالهی خطی کشید روی تمام سوال ها تعریف ها معادله ها احتمال ها خطی کشید روی تساوی عقل و عشق خطی دگر به قائده ها و مثال ها خطی دگر کشید به قانون خویشتن قانون لحظه ها و زمان ها و سال ها از خود کشید…

شعر زیبای دوست شاعر فاضل نظری
شاعران سایت شعرهای زیبا فاضل نظری

شعر زیبای دوست شاعر فاضل نظری

شعر زیبای دوست شاعر فاضل نظری بگذار اگر این بار سر از خاک بر آرم بر شانه تنهایی خود سر بگذارم از حاصل عمر به هدر رفته ام ای دوست ناراضی ام ، اما گله ای از تو ندارم در سینه ام آویخته دستی قفسی را تا حبس نفس های خودم را بشمارم از غربتم…