دلنوشته زندگی نویسنده سیمین بهبهانی خوانش دکلمه لیلا موسوی
سیمین بهبهانی نویسندگان

دلنوشته زندگی نویسنده سیمین بهبهانی خوانش دکلمه لیلا موسوی

دلنوشته زندگی نویسنده سیمین بهبهانی خوانش دکلمه لیلا موسوی زندگی ات را منوط به بودن و نبودن آدمها نکن ... روی پاهای خودت بایست تا تنهائی ات را بیهوده نیابی و هیچکس را بهترینِ زندگیت خطاب نکن ... یادت باشد آدمها بهترین که خطاب شوند خیالاتی می شوند ... هوا برشان می دارد و تو…

شعر بسیار زیبای جای پا از سیمین بهبهانی
شعرهای زیبا

شعر بسیار زیبای جای پا از سیمین بهبهانی

در پهن دشت خاطر اندوهبار من برفی به هم فشرده و زیبا نشسته است برفی که همچو مخمل شفاف شیر فام بر سنگلاخ وی ، ره دیدار بسته است آرام و رنگ باخته و بیکران و صاف یعنی نشان ز سردی و بی مهری ی من است در دورگاه تار و خموش خیال من این…

شعر بسیار زیبای چرا رفتی؟ از سیمین بهبهانی
شعرهای زیبا

شعر بسیار زیبای چرا رفتی؟ از سیمین بهبهانی

چرا رفتی، چرا؟ من بی قرارم به سر، سودای آغوش تو دارم نگفتی ماهتاب امشب چه زیباست؟ ندیدی جانم از غم ناشکیباست؟ نه هنگام گل و فصل بهارست؟ نه عاشق در بهاران بی قرارست؟ نگفتم با لبان بسته ی خویش به تو راز درون خسته ی خویش؟ خروش از چشم من نشنید گوشت؟ نیاورد از…

شعر بسیار زیبای خیال منی از سیمین بهبهانی
شعرهای زیبا

شعر بسیار زیبای خیال منی از سیمین بهبهانی

چه گویمت ؟ که تو خود با خبر ز حال منی چو جان ،‌نهان شده در جسم پر ملال منی جنین که می گذری تلخ بر من ، از سر قهر گمان برم که غم انگیز ماه وسال منی خموش و گوشه نشینم ، مگر نگاه توام لطیف و دور گریزی ، مگر خیال منی…

شعر زیبای لبخند شاعر سیمین بهبهانی
شعرهای زیبا

شعر زیبای لبخند شاعر سیمین بهبهانی

شعر زیبای لبخند شاعر سیمین بهبهانی بر لب یار شوخ دلبندم خفته لبخند گرم زیبایی خنده نه ، بر کتاب عشق و امید هست دیباچه ی فریبایی خنده نه دعوتی ست ،‌ عقل فریب بهر آغوش آرزومندی قصه ی محرمانه یی دارد ز خوشی های وصل و پیوندی چون شراب خنک به جام بلور هوس…

شعر زیبای نغمه ی درد از سیمین بهبهانی
شعرهای زیبا

شعر زیبای نغمه ی درد از سیمین بهبهانی

این منم ، ای غمگساران این منم این شرار سرد خاکستر شده ؟ این منم ای مهربانان این منم این گل پژمرده ی پرپر شده ؟ این منم یا نغمه یی کز تار عشق جست و غوغا کرد و خاموشی گرفت ؟ این منم یا نقش صدها آرزو کاین چنین گرد فراموشی گرفت ؟ خنده…

شعر بسیار زیبای دفتر اندیشه از سیمین بهبهانی
شعرهای زیبا

شعر بسیار زیبای دفتر اندیشه از سیمین بهبهانی

یار من ،‌ دلدار من ،‌ غمخوار من مایه ی امید قلب زار من دوریت امشب روانم تیره کرد لشکر غم را به جانم چیره کرد ز آتش اندوه ، جانم پک سوخت این دل رنجیده ی غمنک سوخت روزگاری با تو روزی داشتم در دل از عشق تو سوزی داشتم چون شد آن ایام…

شعر زیبای عاشقانه سرکش از سیمین بهبهانی
شعرهای زیبا

شعر زیبای عاشقانه سرکش از سیمین بهبهانی

سرکش گر بوسه می خواهی بیا، یک نه دو صد بستان برو اینجا تن بی جان بیا، زین جا سراپا جان برو صد بوسه ی تر بَخْشَمَت، از بوسه بهتر بَخْشَمَت اما ز چشم دشمنان، پنهان بیا، پنهان برو هرگز مپرس از راز من، زین ره مشو دمساز من گر مهربان خواهی مرا، حیران بیا…

شعر زیبای یار گسسته از سیمین بهبهانی
شعرهای زیبا

شعر زیبای یار گسسته از سیمین بهبهانی

یار گسسته چشمی سیاه و چهره ی، مهتاب رنگ داشت یک روز از در آمد و بنشست و بوسه خواست آن بوسه جوی شوخ - که با یاد او خوشم - اینک گذشته عمری و می جویمش، کجاست؟ با او در آرزوی وفا آشنا شدم؛ اما وفا نکرد و دل از من برید و رفت.…

شعر بسیار زیبای دلکش از سیمین بهبهانی
شعرهای زیبا

شعر بسیار زیبای دلکش از سیمین بهبهانی

اگر دستی کسی سوی من آرد گریزم از وی و دستش نگیرم به چشمم بنگرد گر چشم شوخی سیاه و دلکش و مستش نگیرم به رویم گر لبی شیرین بخندد به خود گویم که این دام فریب است خدایا حال من دانی که داند؟ نگون بختی که در شهری غریب است گهی عقل آید و…