شعر شاخه گلی شاعر لیلا کردبچه خوانش دکلمه فرهنگ
شاعران سایت لیلا کردبچه

شعر شاخه گلی شاعر لیلا کردبچه خوانش دکلمه فرهنگ

شعر شاخه گلی شاعر لیلا کردبچه خوانش دکلمه فرهنگ در دستم شاخه گلی به رنگ غروب در دهانم «پنجاه‌و‌سه ترانه‌ی عاشقانه ی شمس» در دلم چیزی که پنهان کردنش کار هرکسی نیست .. چگونه طبیعی باشم ؟ با این بی‌قراری بی‌مهار و این دهان عاشقانه‌ی بی‌قرار که اگر دهانم را ببندم از چشم‌هایم سرریز می‌کند...…

شعر کوتاه سفر دکلمه و شعر فرهنگ
شاعران سایت فرهنگ

شعر کوتاه سفر دکلمه و شعر فرهنگ

شعر کوتاه سفر دکلمه و شعر فرهنگ کوله بارم را بسته ام چمدانم در دست اضطراب رفتن و تردید ماندن در چشمهایم... چمدان پر از خالی من چه سنگین است... شعر و دکلمه : فرهنگ آهنگساز : نایت نویز اجرا فرهنگ بیشتر بخوانید بشنوید بيزارم از رقيب شاعر سجاد سامانی خوانش فاطیما شعر دیوانه شاعر…