شعر شاخه گلی شاعر لیلا کردبچه خوانش دکلمه فرهنگ
شاعران سایت لیلا کردبچه

شعر شاخه گلی شاعر لیلا کردبچه خوانش دکلمه فرهنگ

شعر شاخه گلی شاعر لیلا کردبچه خوانش دکلمه فرهنگ در دستم شاخه گلی به رنگ غروب در دهانم «پنجاه‌و‌سه ترانه‌ی عاشقانه ی شمس» در دلم چیزی که پنهان کردنش کار هرکسی نیست .. چگونه طبیعی باشم ؟ با این بی‌قراری بی‌مهار و این دهان عاشقانه‌ی بی‌قرار که اگر دهانم را ببندم از چشم‌هایم سرریز می‌کند...…