مجموعه کامل اشعار کتاب عصیان شاعر فروغ فرخزاد
فروغ فرخزاد مجموعه اشعار

مجموعه کامل اشعار کتاب عصیان شاعر فروغ فرخزاد

عصیان ( بندگی ) عصیان ( خدایی ) عصیان خدا شعری برای تو پوچ دیر صدا بلور رویا ظلمت گره بازگشت از راهی دور رهگذر سرود ِ زیبایی جنون بعدها زندگی بر لبانم سایه ای از پرسشی مرموز در دلم دردی ست بی آرام و هستی سوز راز سرگردانی این روح عاصی را با تو…

مجموعه کامل اشعار کتاب دیوار از فروغ فرخزاد
فروغ فرخزاد مجموعه اشعار

مجموعه کامل اشعار کتاب دیوار از فروغ فرخزاد

کتاب دیوار گناه : گنه کردم گناهی پر ز لذت رویا : با امیدی گرم و شادی بخش نغمه ی درد : در منی و این همه ز من جدا گمشده : بعد از آن دیوانگی ها ای دریغ  اندوه پرست : کاش چون پاییز بودم  قربانی : امشب بر آستان جلال تو  آرزو :…

مجموعه کامل اشعار کتاب اسیر از فروغ فرخزاد
فروغ فرخزاد مجموعه اشعار

مجموعه کامل اشعار کتاب اسیر از فروغ فرخزاد

کتاب اسیر شب و هوس : در انتظار خوابم و صد افسوس شعله ی رمیده : می بندم این دو چشم پر آتش را رمیده : نمی دانم چه می خواهم خدایا خاطرات : باز در چهره ی خاموش خیال رویا : باز من ماندم و خلوتی سرد هرجایی : از پیش من برو که…