مناظره شعر لیلی و مجنون جواد الماسی و بهناز پالیزبان
بهناز پالیزبان جواد الماسی شاعران سایت

مناظره شعر لیلی و مجنون جواد الماسی و بهناز پالیزبان

مجنون سابق نیستم لیلا برو ! شرمنده ام مجنون سابق نیستم دیرآمدی و من دگر آن مرد عاشق نیستم بعد تو بر زخم دل بس که نمک پاشیده اند من حریف طعنه های این خلایق نیستم نیمه شبها تا سحر صد بار مُردن ساده نیست خسته ام لحظه شمار این دقایق نیستم کودک احساس را…