بر باد رفته شاعر بهرام شمس
بهرام شمس شاعران سایت

بر باد رفته شاعر بهرام شمس

بر باد رفته شاعر بهرام شمس ای عاشقان صاحبدلان دیگر ندارم من توان بنیاد بی مهری شده قانون عشقش بر جهان عشق را به من او یاد داد خاکسترم بر باد داد تا کی کنم اشک و فغان تا کی بسوزم در نهان من روز و شب گم کرده ام سکنا بر خم کرده ام…

شعر بسیار زیبای عاشقانه از لیلا مقدس
شاعران سایت

شعر بسیار زیبای عاشقانه از لیلا مقدس

و سرزمین هیچ معشوقه ای بی اواز پرستو نمی ماند اگر فرمانده ها احساس گلبرگ ها را می فهمیدند و در دستان هر سرباز لاله ای بجای اسلحه سبز می شکفت شاعر:لیلا مقدس دیگر اشعار شاعران سایت شعر زیبای چشمان سیاه از یاسمن احمدی شعر بسیار زیبای پیچک اندیشه از پرستش مددی