دوستت دارم شاعر علی نیاکوئی لنگرودی خوانش فاطیما
شاعران سایت علی نیاکوئی لنگرودی

دوستت دارم شاعر علی نیاکوئی لنگرودی خوانش فاطیما

دوستت دارم شاعر علی نیاکوئی لنگرودی خوانش فاطیما دوستت دارم گلم این حس زیبا مال تو آرزو دارم تمام بهترین ها مال تو هر غزل یک باغ گل هر بیت یک طرح لطیف باغ کاشی کاری گل های مینا مال تو جلوه ی زیبایی یک آسمان اشعار ناب آبی افسانه ی دنیای نیما مال تو…

عاشقانه شاعر فرزانه طالبی پور
شاعران سایت فرزانه طالبی پور

عاشقانه شاعر فرزانه طالبی پور

عاشقانه شاعر فرزانه طالبی پور غیر از تو با کسی قسمت نخواهم کرد تمام حرفهای عاشقانه ام را تمام بوسه هایم را تمام بغل هایی که سالهاست به آغوشت بدهکارم تمام پرسه زدنهای شبانه ای را که به قدمهایت بدهکارم غیراز تو با کسی قسمت نخواهم کرد تمام روزهایی را که برای بوسیدنت بی قرار…

استخوان هایت شاعر رها پرهام
رها پرهام شاعران سایت

استخوان هایت شاعر رها پرهام

استخوان هایت شاعر رها پرهام خبر را دست به دست می چرخانی به من که رسیدی پای گل های روسری ام آب می ریزی دکمه های پیراهنم سرک می کشند به انارهایی که قرار بود با دست های تو چیده شوند نقل های دامنم را برای روز مبادا نگه می دارم خبر به انتهای کوچه…

شعر بسیار زیبای عاشقانه تو مثل
شعرهای زیبا

شعر بسیار زیبای عاشقانه تو مثل

تو مثل راز پاییزی و من رنگ زمستانم چگونه دل اسیرت شد؟ قسم به شب نمی دانم، تو مثل شمعدانی ها پر از رازی و زیبای ، و من در پیش چشمان تو مشتی خاک گلدانم ، و دریایی آبی و آرام و بی پایان و من موج گرفتاری اسیر دست طوفانم ، تو مثل....…

شعرهای زیبا

شعر زیبای از دوش عشق بردار

خالی تر از سکوتم از نا سروده سرشار حالا چه مانده از من ؟ یک مشت شعر بیمار انبوهی از ترانه ، با یاد صبح روشن اما امید باطل شب دائمی ست انگار با تار و پود این شب باید غزل ببافم وقتی که شکل خورشید ، نقشی ست روی دیوار دیگر مجال گریه از…

بیت های ناب

بیت های ناب عاشقانه

ای که با کوچ پرستو زده ای ساز جدایی نوبت چلچله ها شد به سرت نیست بیایی ؟ به سرت نیست ببینی که یکی بَست نشسته به مسیر گذر تو به خیالی به هوایی ?????????? باغبان گر پنج روزی صحبت گل بایدش بر جفای خار هجران صبر بلبل بایدش ای دل اندربند زلفش از پریشانی…

بیت های ناب

زیباترین بیت های ناب

بــیـن رویای شبانه جـسـتـجویت مـیکـنم نرگس عشق منی هرلحظه بویت میکنم بـــرگ برگ خاطـراتـم را خزان برباد داد ای گــل ناز بـهاری آرزویت مـــیکـنم ??????????? پرده ها را مى کشم وقتى کنارم نیستى ناگزیر از سازشم وقتى کنارم نیستى آسمان هم گریه کرد و خیس تر شد بالشم واى بر آرامشم وقتى کنارم نیستى ???????????…

شعرهای زیبا

دعوت فروغ فرخ زاد

ترا افسون چشمانم ز ره برده ست و می دانم چرا بیهوده می گویی دل چون اهنی دارم نمی دانی نمی دانی که من جز چشم افسونگر در این جام لبانم باده ی مرد افکنی دارم. چرا بیهوده می کوشی که بگریزی ز اغوشم از این سوزنده تر هرگز نخواهی یافت اغوشی نمی ترسی؟که بنویسند…

شعرهای زیبا

گهواره خالی هوشنگ ابتهاج

عمری ست تا از جان ودل ، ای جان ودل می خوانمـت تــو نـیز خــواهـــان مـنی ، می دانـمت ، می دانـمـت گـفـتی اگر دانی مــرا آیـی و بـستــانی مـرا ای هـیچگاه نـاکجا ! گو کی ، کـجا بـستانمـت؟ آواز خــاموشی ، از آن در پـردۀ گوشی نهــان بی منت گوش ودهان ، در جان…

شعرهای زیبا

شکست نجمه زارع

  وقتی از چشم تو افتادم دل مستم شکست عهد و پیمانی که روزی با دلت بستم شکست ناگهان دریا! تو را دیدم حواسم پرت شد کوزه ام بی اختیار افتاد از دستم شکست در دلم فریاد زد فرهاد و کوهستان شنید هی صدا در کوه،هی "من عاشقت هستم" شکست بعد ِ تو آیینه های…