سردار عشق شاعر و خوانش آتنا حسنی
آتنا حسنی شاعران سایت

سردار عشق شاعر و خوانش آتنا حسنی

سردار عشق شاعر و خوانش آتنا حسنی بر تو آوردند امان نامه امان از کوفیان شهر را آذین بستند الاامان از کوفیان حیدری بودی یل ام البنین ای ساقیا از حسینت دل نکندی شیرمرد نینوا مرحبا بر سیرت و بر همت و بر هیبتت بر لب خشکیده و بر مشک و نهر و غیرتت اهل…

سلام بر محرم شاعر مهدی صالحی خوانش مصطفی پسندیده
شاعران سایت مهدی صالحی

سلام بر محرم شاعر مهدی صالحی خوانش مصطفی پسندیده

سلام بر محرم شاعر مهدی صالحی خوانش مصطفی پسندیده سلام بر محرم سلام بر ماه خدا سلام بر لب تشنه های سر از تن جدا سلام بر كربلا بر نینوا بر علقمه سلام بر خیمه گاه حسین سلام بر همه سلام بر حسین بر هفتادودو تن یار غریبش سلام بر ظهر خونین عاشورا و حس…