عاشق شدن نویسنده فاطمه جوادی خوانش کمند کاویانی
فاطمه جوادی نویسندگان

عاشق شدن نویسنده فاطمه جوادی خوانش کمند کاویانی

عاشق شدن نویسنده فاطمه جوادی خوانش کمند کاویانی از یه جایی به بعد دیگه میگذره دوره ای که دلت یکی رو میخواسته که دائم دوستت دارم بگه و همه حواسش بهت باشه و از دیدن یه تار موت رگِ غیرتش بزنه بیرون و نقطه ضعفش همه اطرافیانِ جنس مخالفت باشه... از یه دوره ای به…

دلتنگ عشق نویسنده پگاه دهقان خوانش متن کمند کاویانی
پگاه دهقان نویسندگان

دلتنگ عشق نویسنده پگاه دهقان خوانش متن کمند کاویانی

دلتنگ عشق نویسنده پگاه دهقان خوانش متن کمند کاویانی تو یه شهر کوچیک زندگی میکنم یه شهری که به هر طرف نگاه کنی آدمای دیروز رو میبینی،،، ولی واسه دیدن تو،،، همین شهر کوچیک به اندازه ی یه جهان بزرگ میشه،،، جوری که به هر طرف نگاه کنم نمیتونم تو خیابوناش ببینمت،،، دیدی یه جاهایی…