پیله تنهایی شاعر و خوانش قاسم ساروی
شاعران سایت قاسم ساروی

پیله تنهایی شاعر و خوانش قاسم ساروی

پیله تنهایی شاعر و خوانش قاسم ساروی ما جامه ی هر بی گنهی را چو دریدیم بر کام ِ دل از یوسف ِ زیبا نرسیدیم پروانه ی جان مُرد و همه عمرچو کرمی بر پیله ی تنهایی خود تار تنیدیم از نخوت خود کور شدیم و ز گلستان یک شاخه ی گل را که به…

غزل نیرنگ غزاسرا کوروش راد خوانش قاسم ساروی
شاعران سایت کوروش راد

غزل نیرنگ غزاسرا کوروش راد خوانش قاسم ساروی

غزل نیرنگ غزاسرا کوروش راد خوانش قاسم ساروی آن کس که نشانیِ غلط داد کجا رفت؟ یک نامه برایم نفرستاد ، کجا رفت؟ با او دلِ من رفت و کسی هیچ نپرسید این بخت شتابنده تر از باد کجا رفت؟ آن کشتی فانوس به دستی که به دریا از وحشتِ غم لنگرش افتاد کجا رفت؟…

می خواهم دوستت بدارم شاعر بهراد سعادتی خوانش قاسم ساروی
بهراد سعادتی شاعران سایت

می خواهم دوستت بدارم شاعر بهراد سعادتی خوانش قاسم ساروی

می خواهم دوستت بدارم شاعر بهراد سعادتی خوانش قاسم ساروی میخواهم دوستت بدارم.. مانند ... باران.. و برف... مانند ... لواشک های کودکی ام.. یا گل شیپوری هایی که سال هاست.. کوچ کرده اند .. از دیوار کاهگلی دل انسان ها.. میخواهم دوستت بدارم.. همچون شکوفه های گیلاس.. یا نارنج های رحیم اباد.. یا گل…