شعر ﺟﻬﻨﻢ از حسن اسدی شبدیز دکلمه سعید بحرالعلومی
حسن اسدی شبدیز شاعران سایت

شعر ﺟﻬﻨﻢ از حسن اسدی شبدیز دکلمه سعید بحرالعلومی

گلشنم جهنم شد در دیار شیدایی قامت دلم خم شد زیر بار شیدایی خرمن شقایق را دست کینه آتش زد دود فتنه می پیچد در بهار شیدایی آسمان چراغت را یک نفس فروزان کن غرق در سیاهی شد، روزگار شیدایی در خرابه حسرت، غمگنانه می بازم گوهر جوانی را در قمار شیدایی آتشین دلی دارم،…