شعر آتش دل شاعر کیهان ژولیده انارکی خوانش بهناز پالیزبان
شاعران سایت کیهان ژولیده انارکی

شعر آتش دل شاعر کیهان ژولیده انارکی خوانش بهناز پالیزبان

شعر آتش دل شاعر کیهان ژولیده انارکی خوانش بهناز پالیزبان وقتی که دوستت دارم و جرات ندارم باید بسازم هم چنان با حال زارم تیر دو مژگانت رها بر سینه ام شد قلبم گرفتار و خودم چشم انتظارم آخر چه گویم من بر این قلب گرفتار تا تو جواب دل دهی من بیقرارم از جام…

میل جدایی شاعر بهناز پالیزبان خوانش شعر کیهان ژولیده
بهناز پالیزبان شاعران سایت

میل جدایی شاعر بهناز پالیزبان خوانش شعر کیهان ژولیده

میل جدایی شاعر بهناز پالیزبان خوانش شعر کیهان ژولیده ضربه های قلب من یک شوق پرتکرارداشت چشمهای عشق من رویای بی تکرار داشت ابروان چون کمانش تیرمژگانم نواخت زد به قلبم مثل من او کشته ها بسیارداشت روزگارپر تلاطم بین مارا زد به هم چشم نامحرم به کارم فتنه ها بسیارداشت التماسش کردم ازشهرم نرو…