سونامی شاعر دکتر صالح قدک زاده خوانش آرزو طینت
دکتر صالح قدک زاده شاعران سایت

سونامی شاعر دکتر صالح قدک زاده خوانش آرزو طینت

سونامی شاعر دکتر صالح قدک زاده خوانش آرزو طینت من اون شمعدونیه رو به غروبم که پشت پنجره بی یار مونده غریبی و غم و سرمای پاییز زده برگای سبزم رو سوزونده یه روز دردونه ی این خونه بودم روی گونَم نوازش های شیرین ولی حالا پر از بغضای تلخم پر از شعرای طولانیه غمگین…

داستان ترانه مادر شاعر علی جوکار خوانش دکلمه آرزو طینت
شاعران سایت علی جوکار

داستان ترانه مادر شاعر علی جوکار خوانش دکلمه آرزو طینت

شب از نیمه گذشته و من خوابم نمیاد،تنها هستم، مادرمهربونم با رفتنش تنهاترم کرد،همش به گذشته و خاطراتی که با مادرم داشتم فکرمیکنم من فرزند آخر خانواده هستم، پدرم سالهاقبل به رحمت خدا رفت و مارو تنهاگذاشت،و منم بامادرم که تنها تکیه گاهم بود عاشقونه زندگی میکردم که خدا اونو ازم گرفت و تمام دلتنگیای…