شعر ساقه نازک صبح شاعر خوانش شعر بانو رویا مولاخواه
رویا مولاخواه شاعران سایت

شعر ساقه نازک صبح شاعر خوانش شعر بانو رویا مولاخواه

شعر ساقه نازک صبح شاعر خوانش شعر بانو رویا مولاخواه ای یاٌس منتشر در هجاهای سپید دوباره برگردید قرصها که نمیفهمند کجای مرا به التهاب واژه ها التیام کنند و گاه فرصت خوبی است برای خلسه و بعد مردن... همین حالا که دستان عمیق درد از گلوی من بالا میرود دوباره زنی میزاید از شکم…