شعر دل و آدمها شاعر نجوا خوانش شعر حلما
شاعران سایت نجوا

شعر دل وآدمها شاعر نجوا خوانش شعر حلما

شعر دل وآدمها شاعر نجوا خوانش شعر حلما امان از دست آدمهایی که خیلی زیبا آرام و در اوج مهر گوشه ای از دلت جا می گیرند و به نام خود ثبت می کنند اما زمانی که تصور می کنی می شود روی مرامشان حساب کنی خانه ی دلت را ترک می کنند و می روند…

شعر حس قشنگ دوست داشتن شاعر خوانش شعر نجوا
شاعران سایت نجوا

شعر حس قشنگ دوست داشتن شاعر خوانش شعر نجوا

شعر حس قشنگ دوست داشتن شاعر خوانش شعر نجوا حس قشنگیست تو را داشتن حسی بی مانند حسی فراتر از زیبایی یک دشت پرگل نوای خوش بلبل حسی شوق برانگیز تو را داشتن یعنی خداحافظی غمها دوست داشتن تو یعنی آرامش یعنی پرواز در فراخنای آسمان دوست داشتن تو یعنی زندگی یعنی امید مثل آسوده…