شعر پرسه در خیال شاعر خوانش شعر محمدرضا رحیمی
شاعران سایت محمدرضا رحیمی

شعر پرسه در خیال شاعر خوانش شعر محمدرضا رحیمی

شعر پرسه در خیال شاعر خوانش شعر محمدرضا رحیمی هرشب با چشمانی که در خیال تو پرسه میزنند و گویا. با رویای داشتن تو، که خیس باران خورده است با قدم زدن در خیالت به دریایی پا مینهم که زیباترین سمفونی را با امواج خود می نوازد به بیشه ایی که گویا مهربانترین یوزان، به…

شعر شاعرک نیمهء جان شاعر خوانش شعر محمدرضا رحیمی
شاعران سایت محمدرضا رحیمی

شعر شاعرک نیمهء جان شاعر خوانش شعر محمدرضا رحیمی

شعر شاعرک نیمهء جان شاعر خوانش شعر محمدرضا رحیمی یکی بود یکی نبود. زیر گنبد کبود یکی عاشق بود و دلتنگ یکی مغرور بود و دل سنگ یکی شب تو تاریکی،زیر بارون جفا می کشید تصویری از نور خدا یکی اما غرقِ آرامشی از رنگِ غرور غافل از شاعرکِ نیمهء جانِ کم صبور یکی سقفِ…

شعر پرواز شاعر خوانش شعر محمدرضا رحیمی
شاعران سایت محمدرضا رحیمی

شعر پرواز شاعر خوانش شعر محمدرضا رحیمی

شعر پرواز شاعر خوانش شعر محمدرضا رحیمی دنیا را با تمام زیبایی هایش عشق را با تمام عاشقانه هایش و شعرهایم را با تمام دلتنگی هایش که بیت بیتش را به بهانه ای از تو سرودم در صندوقچه رویاهای قلبم بایگانی کردم دیگر چه فایده ایی دارد کاش خدای من هم کاش خدای من هم…

شعر شاپرکهای دروغین شاعر خوانش شعر محمدرضا رحیمی
شاعران سایت محمدرضا رحیمی

شعر شاپرکهای دروغین شاعر خوانش شعر محمدرضا رحیمی

شعر شاپرکهای دروغین شاعر خوانش شعر محمدرضا رحیمی میانِ تنگناهایِ نفس گیر میانِ این همه حسِ رهایی میانِ شاپرکهایِ دروغین تو آفاقِ کدامین قصهء حادثه سازی!؟ تو لیلای کدامین کوهِ پر نقش و نگاری!؟ آری تو احساس تمام لحظه های تابناکی. شبِ خاکستری از ره رسیده نفس ها در دلم طوفان بپا کرد دلم همچون…