شعر بستر بهار شاعر فرشته خدابنده
شاعران سایت فرشته خدابنده

شعر بستر بهار شاعر فرشته خدابنده

شعر بستر بهار شاعر فرشته خدابنده شروع وسوسه‌ای تازه شد کبوتر من "دوباره حسرت پرواز ریخت بر سر من" چنان به عمق غزل های خود فرو رفتم که سوخت پیکرم از التهاب دفتر من بدون عشق محال است شعر گل بدهد بدون شعر نخواهد شد عشق باور من برای ختم غزل های مرده ام اینک…

شعر از من نیست شاعر فرشته خدابنده دکلمه زهرا عالمی
شاعران سایت فرشته خدابنده

شعر از من نیست شاعر فرشته خدابنده دکلمه زهرا عالمی

پر شود پراز احساس، بستری که از من نیست گرم و مستِ آغوشِ همسری که از من نیست بی ملاحظه هر شب از لبت طلبكارم بوسه ی حرامی را می بری كه از من نيست با لبانی از خواهش ،خواهشی هوس انگیز داغ بوسه باران است پیکری که از من نیست تکیه گاه من بود…

یک شعر پراز غم از فرشته خدابنده کتاب غزلستان
شاعران سایت فرشته خدابنده

یک شعر پراز غم از فرشته خدابنده کتاب غزلستان

یک شعر پراز غم ... شاعر شده ام غرق غزل های غم انگیز حالا منم و زردی و بی برگی پاییز حالا منم و حسرت آغوش محالت حالا منم و یک دل از غم شده لبـریز در چاه غم افتادم و دستم نگرفتی رفتی و غرورم بشکستی ودلم نیز... غارتگراقلیم غم آلوده ی قلبم باید…

شعر جنون نفس گیر از فرشته خدابنده دکلمه مجید فانی
شاعران سایت

شعر جنون نفس گیر از فرشته خدابنده دکلمه مجید فانی

یک لب بده به من که لبم تیر می کشد عشقت مرا به آتش و زنجیر می کشد یک لب بده دوباره که در حسرت لبت تب آتشی براین دل غمگیر می کشد چون آهویی که از همه مـردم گریخته خود را به زیر سایه‌ی یک شیر می کشد این بوسه ها که می چشی…

شعر زیبای قهر تو با اشتیاق من از فرشته خدابنده
شاعران سایت

شعر زیبای قهر تو با اشتیاق من از فرشته خدابنده

لب هات را بدوز به لب های داغ من ای ماه سالهای سیاه اتاق من دلواپسم برای خودم که بدون تو... دلواپس حرارت تو در فراق من هر شب بیا به خلوت تاریک و سرد من ای برق چشم های تو تنها چراغ من آتش گرفته ای و تنت رو به سوختن پر می کشی…