شعر نیلوفر آسمانی شاعر دکتر فاطمه لشکری راحیل کرمانی

loveziba

این همه نفی درد جان فرسای دگردیسی جهان است بر جان هنر، تا از کرم کورِ بی دستُ پا پروانه ای بسازد هزار رنگ؛

مطالب مرتبط