مجموعه دوم بداهه شاعران سایت عشق زیبا درباره زلزله غرب

زیبا

این همه نفی درد جان فرسای دگردیسی جهان است بر جان هنر، تا از کرم کورِ بی دستُ پا پروانه ای بسازد هزار رنگ؛

مطالب مرتبط