شعر یاابوالفضل شاعر دانیال مومنی لندی خوانش شعر مریم بختیاری

loveziba

این همه نفی درد جان فرسای دگردیسی جهان است بر جان هنر، تا از کرم کورِ بی دستُ پا پروانه ای بسازد هزار رنگ؛

مطالب مرتبط