شعر بختیاری الازنگی شاعر ربیع فرهمند خوانش شعر ایلدا بختیاری

loveziba

این همه نفی درد جان فرسای دگردیسی جهان است بر جان هنر، تا از کرم کورِ بی دستُ پا پروانه ای بسازد هزار رنگ؛

مطالب مرتبط