دلنوشته باغ انار از سمیه رمضانی گیگاسری دکلمه رضا کاظمی (دایی رضا)

loveziba

این همه نفی درد جان فرسای دگردیسی جهان است بر جان هنر، تا از کرم کورِ بی دستُ پا پروانه ای بسازد هزار رنگ؛

مطالب مرتبط