ازچشم تو افتادم شاعر سامان جابری خوانش فاطیما
سامان جابری شاعران سایت

ازچشم تو افتادم شاعر سامان جابری خوانش فاطیما

ازچشم تو افتادم شاعر سامان جابری خوانش فاطیما ازطرز نگاه تو بدجور هواپس شد ازاول این بازی بازنده مشخص شد دریا چه غم انگیزه وقتی که نهنگی نیست دنیای بدون تو دنیای قشنگی نیست این شهر و خیابوناش بی تو چه غم انگیزن فصلای بدون تو چن ساله که پائیزن ازچشم تو افتادم بدجورزمین خوردم…

شعر عطر تلخ شاعر خوانش شعر سامان جابری
سامان جابری شاعران سایت

شعر عطر تلخ شاعر خوانش شعر سامان جابری

شعر عطر تلخ شاعر خوانش شعر سامان جابری تو رفتی که تمرین کنم مردن و دارم این دل و هی کتک می زنم آره ازلج عطر تلخت ...آره سه ماهه که عطر خنک می زنم تورفتی و مردن شده کار من من از زندگی بی تو دس می کشم داره میپره عطرت ازپیرهنم سه ماهه…