شعر باز هم می‌رسد بهار از نیلوفر حسینی
شاعران سایت نیلوفر حسینی

شعر باز هم می‌رسد بهار از نیلوفر حسینی

باز هم می رسد بهارِ دگر نو شود روزگار بارِ دگر باز نقّاشِ پیر در کار است می‌کشد نقشه‌ی نگارِ دگر! می‌کند رنگ و مرگ را در هم کارش این‌است و نیست کارِ دگر باز هم لاله کاسه‌گردان است می‌دهد مِی، به می‌گسارِ دگر همه سرمست و پای‌کوبانند که طبیعت گرفته یارِ دگر! قاصدک همرکاب…