سایه های وحشت شاعر مجتبی رمضانی
شاعران سایت مجتبی رمضانی

سایه های وحشت شاعر مجتبی رمضانی

سایه های وحشت شاعر مجتبی رمضانی سایه های به صف ایستاده در خیابان از سفره های خالی ما بی خبرند و تو از حال دل من که به اندازه همه ی درخت های جهان به انداره همه سنگ ها متنفرم از سایه هایی که در کوچه پس کوچه ها در گوش هم پچ پچ کنان…