چارپاره شاعر لیلا میرزایی
شاعران سایت لیلا میرزایی

چارپاره شاعر لیلا میرزایی

چارپاره شاعر لیلا میرزایی باید لحظه هارو ورق میزدم که از نیش هر عقربک دور شم تظاهر کنم منتظر نيستم با جبر زمین و زمان جور شم تو رفتی قطار تو با شهر رفت فقط خاطرات تورو جا گذاشت حقیقت همین بود غیر از خودت منو کل شهر اینجا تنها گذاشت تو سینه یه قلب…