شعر هنر زندگی شاعر عبدالحمید بنی اسدی خوانش محمدسعید
شاعران سایت عبدالحمید بنی اسدی

شعر هنر زندگی شاعر عبدالحمید بنی اسدی خوانش محمدسعید

شعر هنر زندگی شاعر عبدالحمید بنی اسدی خوانش محمدسعید گر سراغ مرا می گیری! نشانیم را از قاصدک بگیر او نامه های مرا پست می کند او می داند کلبه من در مسیر ادراک حقیقت کنار گلهای عشق لب پرتگاه سکوت ایستاده است . گر سراغ مرا می گیری ! من در گندم زار صداقت…

شعر درنا شاعر عبدالحمید بنی اسدی ( شوریده کرمانی )
شاعران سایت عبدالحمید بنی اسدی

شعر درنا شاعر عبدالحمید بنی اسدی ( شوریده کرمانی )

شعر درنا شاعر عبدالحمید بنی اسدی ( شوریده کرمانی ) در شهر کنار یک برج پَست درخیابان زیر یک چراغ تاریک در کوچه لب جویبار خشک می گشتم دنبال یار خویش اما نبود هیچ اثر در شهر کنار یک برج رفیع در خیابان زیر یک چراغ روشن در کوچه لب جویبارِ مملو ز اب می…