دلنوشته اتفاق قشنگ نویسنده سونا محمدی خوانش دکلمه هلنا
سونا محمدی نویسندگان

دلنوشته اتفاق قشنگ نویسنده سونا محمدی خوانش دکلمه هلنا

دلنوشته اتفاق قشنگ نویسنده سونا محمدی خوانش دکلمه هلنا بچه که بودم خانوم جون میگفت هروقت از چیزی ناراحتی اگه از همه دلگیری و دلت یک اتفاق میخواد که از ته دلت خوشحالت کنه یک اتفاق تازه و نو چشات رو ببند و تو دلت آرزوش کن و تا سه بشمار نفس عمیق بکش و…