شعرهای زیبا

درد پنهان – مهدی اخوان ثالث

ای خوش آن عشق و محبت که به اظهار رسد مرغ خوشبخت شود،چونکه به گلزار رسد چشم بر روی جهان دگری بگشاید شاخه،درباغ اگر برسر دیوار رسد ای خوش آن دست که دامان عزیزان گیرد کار دیدار،به اصرار و به انکار رسد اشک افشاندن و زانو زدن اندر بر یار قصه ای باشد و پیوسته…

شعرهای زیبا

بالی بگشاییم و به سوی تو بیاییم

بگذار، که بر شاخه این صبح دلاویز بنشینم و از عشق سرودی بسرایم آنگاه، به صد شوق، چو مرغان سبکبال، پر گیرم ازین بام و به سوی تو بیایم خورشید از آن دور، از آن قله پر برف آغوش کند باز،همه مهر،همه ناز سیمرغ طلایی پرو بالی ست که چون من از لانه برون آمده،…

شعرهای زیبا

چشم به راه فروغ فرخزاد

آرزویی است مرا در دل که روان سوزد و جان کاهد هردم ان مرد هوسران را با غم و اشک و فغان خواهد به خدا در دل و جانم نیست هیچ جز حسرت دیدارش سوختم از غم و کی باشد غم من مایه ی آزارش شب در اعماق سیاهی ها مه چو در هاله ی…

شعرهای زیبا

مشاعره سیمین بهبهانی / ابراهیم صهبا / رند تبریزی/مریم اکبری

  یا رب مرا یاری بده ، تا سخت آزارش کنم هجرش دهم ، زجرش دهم ، خوارش کنم ، زارش کنم از بوسه های آتشین ، وز خنده های دلنشین صد شعله در جانش زنم ، صد فتنه در کارش کنم در پیش چشمش ساغری ، گیرم ز دست دلبری از رشک آزارش دهم…

شعرهای زیبا

گهواره خالی هوشنگ ابتهاج

عمری ست تا از جان ودل ، ای جان ودل می خوانمـت تــو نـیز خــواهـــان مـنی ، می دانـمت ، می دانـمـت گـفـتی اگر دانی مــرا آیـی و بـستــانی مـرا ای هـیچگاه نـاکجا ! گو کی ، کـجا بـستانمـت؟ آواز خــاموشی ، از آن در پـردۀ گوشی نهــان بی منت گوش ودهان ، در جان…

مهتاب خزان ,سیمین بهبهانی,شعر عاشقانه
شعرهای زیبا

مهتاب خزان سیمین بهبهانی

سر بی سرور ما را ز چه سامانی نیست؟ شب بی اختر ما را ز چه پایانی نیست؟ سرم آن روز به بالین من آرند طبیب که من و درد مرا فرصت درمانی نیست دانم ای پرتو خورشید بتابی بر من روزگاری که مرا گوشه ایوانی نیست آسمان در افق آمیخته به کوتاهی خاک با…

شعرهای زیبا

شکست نجمه زارع

  وقتی از چشم تو افتادم دل مستم شکست عهد و پیمانی که روزی با دلت بستم شکست ناگهان دریا! تو را دیدم حواسم پرت شد کوزه ام بی اختیار افتاد از دستم شکست در دلم فریاد زد فرهاد و کوهستان شنید هی صدا در کوه،هی "من عاشقت هستم" شکست بعد ِ تو آیینه های…