داستان کوتاه تلخ ترین خاطرات شیرین نویسنده داوود قاسم زاده

loveziba

این همه نفی درد جان فرسای دگردیسی جهان است بر جان هنر، تا از کرم کورِ بی دستُ پا پروانه ای بسازد هزار رنگ؛

مطالب مرتبط