دسته: شاعران سایت

جدیدترین اشعار و دکلمه های زیبا

شعر زخم یار شاعر بهناز پالیزبان دکلمه پارسا 0

شعر زخم یار شاعر بهناز پالیزبان دکلمه پارسا

هر تپش در سینه ام فریادِ یارم یار داشت اسم اعظم می سرود و سر گذشتی زار داشت هر دو ابرویش کمان ،یک سلسله تیره مژه غرقِ خون در پای چشمش لذتی بسیار داشت روزگارِ نامرادی چیره شد بر بختِ من صید پر خونم ولی بر کشتنم اصرار داشت التماسم چاره ای بر رفتنش هرگز…

شعر توهم شاعر فواد اصلانی 0

شعر توهم شاعر فواد اصلانی

از درد نپرسی! خبر از درد ندارم شعرم تر و شادی همە دم در جریان است!! احوالِ همە عالی و خوشبخت و بهاری شور و شعَف و شوق بە هر چهرە عیان است!! چون غنچه ی نوپایِ بهاریِّ خداییم میلادِ شکوفاییِ قلبِ همگان است!! خورشیدِ عدالت طلبی بر همه تابید ظلم و خفقان تهمتی از…

تنهایی شاعر محسن روشنایی دکلمه شیدا مهدی زاده 0

تنهایی شاعر محسن روشنایی دکلمه شیدا مهدی زاده

وقتی برای زخم هایت مرهمی نیست جز یک قلم کاغذ برایت محرمی نیست حتی برای منع سیل دیدگانت سدی نبود و شانه های محکمی نیست مثل غروب جمعه می ریزد به جانت افسردگی های مدام اما غمی نیست با یک غزل چشم جهان را همرهت کن وقتی نه جمشیدی نه یک جام جمی نیست باید…

شعر عاشق شياد شاعر بانو طاهره داوری 0

شعر عاشق شياد شاعر بانو طاهره داوری

از عشق سخن گفتم ديدم همه بر باد است ويرانكده ى قلبم بى عشق چه آباد است اين عشق چو خونخوارى افتاده به جان من در كشور خون دل او حاكم بيداد است در آتش عصيانش خاكستر سوزانم من دود وش آرام و او شعله و فرياد است هر لحظه بگويم من از ياد برو…

فریاد زیر آب شاعر داود همراز پورعبدا... دکلمه راحله افسری 0

فریاد زیر آب شاعر داود همراز پورعبدا… دکلمه راحله افسری

عشق يعنى مى نخورده مست جام و خم شدن عشق يعنى بى نفس در موج دريا گم شدن عشق يعنى بى صدا رفتن به قعر قصه ها عشق يعنى قيصر بى تاج شهر رم شدن عشق يعنى مردن اندر شهر غمها در سکوت عشق يعنى شير بى فرياد و يال و دم شدن عشق يعنى…

شعر مهتاب شاعر کوروش راد 0

شعر مهتاب شاعر کوروش راد

چون شب شده از پنجره مهتاب درآمد با یاد خیالت قَلَم از خواب درآمد هر شعر و غزل گفتِ در این یک شَبِ مهتاب از عشق نـوشته همه اش ناب درآمد در گوشه ی هر برگِ گلی را که نوشته از شاخه ی نیلوفَرِ مرداب درآمد در عشق تو من گم شده، تا صوتِ اذان…

شعر بانوی تنها شاعر علی جوکار دکلمه کاترین صادقپور و سیروس ارسطو نژاد 0

شعر بانوی تنها شاعر علی جوکار دکلمه کاترین صادقپور و سیروس ارسطو نژاد

نوعروسی بودم در روزهای آفتابی باهزاران غنچه ی امید و آرزوی شکوفا نشده ی صبحگاهی چو زندگی آغازگشت زخمهایم یکی پس از دیگری تازه گشت تمام راهها را آزمودم که مرد زندگی ام سربه راه شود آخرنشدومن تنها راه پیمودم با همسری خوشگذران چه باید کرد؟ آیا بایستی روی هرزگیها و خشونتش چشم بربست؟ او…

شعر مترسک شاعر گیتی صلاحی نژاد (چکاوک) 0

شعر مترسک شاعر گیتی صلاحی نژاد (چکاوک)

در عمق وجودم به تو می اندیشم مانند مترسکم ، کمی دلریشم وقتی که حقیقتم شده آغوشت بگذار فقط بهانه ها را پیشم اندک بغلی!! ببین دلم غم دارد عشق تو شود تمامی تشویشم من هم که به ساقی نگاهت مستم بیگانه شدم ز قلب تو ای خویشم صد بوسه زدم به دست و پایت…

شعر راز پنهان شاعر جواد الماسی دکلمه مریم بختیاری 0

شعر راز پنهان شاعر جواد الماسی دکلمه مریم بختیاری

دوستت دارم ولی میترسم عنوانش کنم قصد دارم تا ابد چون راز پنهانش کنم نذر کردم گر گذر از کوچه قلبم کنی رد پایت را ببوسم جان به قربانش کنم یا اگر حتی به خوابم سرزده ره گم کنی سد راهت میشوم تا بوسه بـارانش کنم کوچه را مامور کردم تا بماند دیده بان وعده…

شعر خواب محال شاعر فریاد فیروزی دکلمه دلارام 0

شعر خواب محال شاعر فریاد فیروزی دکلمه دلارام

گرچه بوی نفست خواب محالست...بمان بازهم بالش من خیس خیالست...بمان شورشعرمن وآرامش بی مانندی گرچه دنیا همه جا روبه زوالست...بمان شاهدغایب عشق من ورویای منی بی توپروانه ی دل بی پروبالست...بمان باتوحتی قفس تنگ برایم دنیاست بی تودنیا وقفس غرق جدالست...بمان گوشه،گوشه،همه جا خاطره دارم ازتو توکه باشی همه جا آخر حالست...بمان گرگ میبارد ازاین…