دسته: سخن بزرگان

شعر بی طاقتی نکن از حمزه کریم تباح فر (دکلمه) 0

شعر بی طاقتی نکن از حمزه کریم تباح فر (دکلمه)

بی طاقتی نکن که به ما جان نمی رسد چون شاخه ی گلی که به گلدان نمی رسد پاییز آنچنان به جهانم نشسته که_ آذر گذشته است و زمستان نمی رسد! این پنجره گشوده شده بر کدام اُمید وقتی صدای من به خیابان نمی رسد دستی که روز وصل به دامن نمیرسید شبهای هجر هم…

2

سخن معروف ویلیام شکسپیر در مورد عشق

شرط عشق چه بود؟!?? دو نفر که همدیگر را خیلی دوست داشتند و یک لحظه نمی توانستند از هم جدا باشند، با خواندن یک جمله معـــروف از هــم جـــدا می شــوند تا یکدیگر را امتحان کنند و هــر کــدام در انتظار دیگــری همدیگر را نمی بینند. چون هر دو به صورت اتفاقی به جمله معروف…

0

سخن بزرگان در مورد موفقیت

برای رسیدن به هر هدف مهم، باید دست از آسایش شست. اسمیت اگر می خواهید با آسودگی خاطر به رختخواب برگردید، با هدف از آن برخیزید. جورج لوریمر تنها مقصود ما در زندگی، عشق ورزیدن به یکدیگر است. اگر از عهده این مهم بر نمی آییم، دست کم بکوشیم تا یکدیگر را نیازاریم. دالای لاما…